Hvordan erstatte en oljepumpe i en Lincoln Navigator

Oljepumpen er en viktig del av utstyret som holder Lincoln Navigator kjører. Det smører motoren ved å holde oljen sirkulerer. Pumpen vanligvis sitter i bunnpannen. For å endre oljepumpe og erstatte den med en ny en, må du følge noen trinn i en bestemt rekkefølge.

Bruksanvisning

1 Kjør Lincoln Navigator opp på ramper eller heiser. Hvis du bruker en jekk, spenne forhjulene slik at de ikke ruller. Frigjør nøds pause.

2 Ta ut timingen kjeden og bunnpannen. Fjern de tre boltene for oljepumpen skjermen og ta av skjermen og dekselet.

3 Fjern oljepumpe skjermen og dekke mellomlegget. Løsne fire oljepumpe festebolter og ta oljepumpen ut av motoren.

4 Skift ut den gamle oljepumpe. Sett fire oljepumpe bolter på løst stram dem til 71-106 in-lb.

5 Sett på oljepumpen skjermen og dekker spacer, stramme dem til 15 til 22 ft-lb. Sett på oljepumpen skjerm og dekk med boltene. Stramme til boltene i nærheten av skjermen for å 15 til 22 ft-lb og bolter i den andre enden av mater til 70 til 106 i-lb.

6 Sett kamkjeder tilbake på og sette bunnpannen. Start Lincoln Navigator motoren og se etter lekkasjer.