Hvordan erstatte en Honda Accord Starter Solenoid & Switch Kontakt

Hvordan erstatte en Honda Accord Starter Solenoid & Switch Kontakt


Starteren på Honda Accord mottar et elektrisk signal når tenningsnøkkelen vris til "Start" posisjon. Dette engasjerer starteren drev med svinghjulet. Magnet stenger de viktigste kontaktene slik at starteren å dra motoren rundt. Som starteren roterer svinghjulet, begynner motoren å rotere over, slik at det å starte forbrenningsprosessen og kjøres. Når tasten slippes til "On" posisjon giret på starteren er trukket tilbake til nøytral posisjon.

Bruksanvisning

fjerning

1 Koble batterikablene, fjerne den negative kabelen først. Fjern mutteren som fester stor kabel til starteren. Sett kabelen til side. Koble ledningen til starteren solenoid.

2 Fjern de to boltene som fester starteren. Skyv starter ut av overføringen.

3 Fjern de tre skruene som fester dekselet over magnetdekselet. Skyv solenoid og våren ut av huset.

4 Fjern mutterne som ligger på utsiden av huset som holder kontaktene. Fjerne ledningen fra bolten. Skyv kontaktene innover og fjerne dem.

Installasjon

5 Skyv nye kontakter gjennom hullene, erstatte ledningen og installere boltene. Stram mutterne på kontaktene. Skyv solenoid og våren på plass og erstatte magnetdekselet.

6 Installer starter i overføring og stram boltene.

7 Sett på wire og kabel på starteren og trekk til mutteren. Skift ut batterikablene.

Hint

  • La bilen avkjøles før du arbeider på den.