Hvordan erstatte azera Cabin Filter

Den Hyundai Azera er utstyrt med en innebygd hytte filter som er utformet for å holde luften inne i bilen ren. Filteret fanger støv, pollen og andre allergener som de kommer inn i ventilasjonssystemet gjennom utenfor luftinntaket. Under normale kjøreforhold, bør filteret skiftes ut en gang i året eller hver 10000 miles. Under ekstreme forhold, for eksempel steder med støvete forhold eller kraftig luftforurensning, bør filteret kontrolleres oftere å se om det må skiftes ut. En ren hytte filter gjør at luften kan strømme lettere gjennom klimaanlegget.

Bruksanvisning

1 Åpne hanskerommet og ta ut innholdet.

2 Skyv stopplinjen ut av tappen på høyre side av hanskerommet.

3 Skyv sidene av hanskerommet mot hverandre for å koble fra hanskerommet fra dashbordet.

4 Flytt hanskerommet ned mot gulvet av azera.

5 Klem tappene på hver side av filterhusets lokk mot midten av huset for å løsne den.

6 Trekk filterhuset rett ut mot baksiden av bilen for å fjerne det.

7 Ta tak i filteret og trekk det ut av filterhuset skuffen.

8 Sett det nye filteret inn i filterhuset skuffen.

9 Skyv bolig skuffen inn i filterrommet. Trykk på forsiden av huset til det klikker på plass.

10 Løft hanskerommet opp til en normal åpen stilling. Hekt stopp bar tilbake på tappen på høyre side.