Hvordan erstatte Acura frontlykter

Acura Frontlyktene er lett å erstatte, krever bare en stjerneskrutrekker, frontlys pærer og et par minutter av din tid. Sjekk frontlykter minst en gang hvert halvår for å sikre pærene fortsatt arbeid. En brent frontlys pære utgjør en fare for deg, så vel som andre bilister. Skift brent pærer så snart du oppdager dem.

Bruksanvisning

1 Pop panseret til Acura og finn lyktehuset i fronten på bilen.

2 Skru av frontlys linsen med en stjerneskrutrekker. Trekk frontlys casing rett ut av Acura. Dette får du tilgang til frontlys pære.

3 Fjern pæren ved å dreie den i en retning mot urviseren. Når det stopper snu, dra rett ut av pære socket.

4 Skyv inn en ny pære. Bruk en fille eller hansker for å håndtere den nye pæren som oljer fra fingrene kan føre til at pæren til å varme ujevnt og føre til sprekkdannelser. Vri lyspæren med klokken til den låses på plass.

5 Slå bilen på å sørge for at frontlys fungerer.

6 Skyv frontlys huset tilbake på plass og erstatte linsen. Skru linsen tilbake i å sikre det.

7 Gjenta trinn 2 til 6 for å erstatte den andre frontlys.

8 Lukk panseret på bilen. Det er nå klar til å kjøre.