Hvordan er biler som bidrar til miljøproblemer jordas?

Hvordan er biler som bidrar til miljøproblemer jordas?


De fleste av de negative effektene av biler på miljøet kommer gjennom sine utslipp. To viktigste forurensninger er karbondioksyd og nitrogen-dioksyd. Økende bruk av el- og hybridbiler kan hjelpe disse problemene.

Karbondioksid

Karbondioksid er den dominerende forurensning i forbindelse med klimagasser. Det er ansvarlig for å fange solens stråling og forårsaker den globale temperaturen å stige, ifølge Environmental Protection Agency. Mens karbondioksid forekommer naturlig, har konsentrasjonen av karbondioksid økt siden den industrielle revolusjon, og har blitt fremskyndet gjennom bruk av biler brenner drivstoff.

nitrogendioksid

Nitrogendioksid er en annen naturlig forekommende stoff som har blitt skadelig på grunn av over-overflod av utslipp fra kjøretøy. Dette giftige stoffet er ansvarlig for bakkenært ozon og fin-partikkel forurensning, som kan skade avlinger og andre plantelivet, ifølge Environmental Protection Agency. På grunn av den forurensning værende nær jordens overflate, er nitrogendioksid også en kilde for store helseproblemer hos mennesker.

Alternatives

Veksten i den grønne bevegelsen i det første tiåret av det 21. århundre har skjøvet mer miljøvennlige former for teknologi. En viktig innovasjon er utvikling av el- og hybridbiler. Disse bilene enten kjøre helt på strøm eller veksle mellom elektrisitet og olje, avhengig av type kjøring.