Hvordan endre tiden på en Nortel Norstar Telefon

Hvordan endre tiden på en Nortel Norstar Telefon


Nortel Norstar telefoner har flere avanserte funksjoner som er nyttig for små og store kontorer. LCD-skjermen på telefonene viser informasjon for brukeren, inkludert Caller ID, nummeret ringes opp av brukeren, dato og klokkeslett. Caller ID-informasjon er unøyaktig hvis telefonen tid ikke er riktig innstilt. Endre tid på Nortel Norstar telefonen for å sikre nøyaktig Caller ID informasjon.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Feature" -knappen og deretter skrive inn "** 266344" på telefonens talltastaturet til å angi "Administrasjon" -menyen. Et passord forespørsel vises.

2 Skriv "266344" som passord. "A. Konfigurasjon" vises på LCD-skjermen.

3 Push "Next> Vis> Neste> Neste> Show." Displayet vil lese "Time" og gjeldende tid.

4 Åpne timer enheten ved å trykke på "Endre" knappen to ganger. "Hour: _" vises på displayet.

5 Bruk telefonens talltastaturet til å angi riktig time. Du må gå inn i timen i 24-timers format. For eksempel, hvis den nåværende time er 15:00, oppgir 15.

6 Trykk på "Neste" -knappen og skriv inn minuttene ved å trykke på telefonens talltastaturet.

7 Lagre den nye tidsinnstillingen ved å trykke på "Next" og deretter "RLS" -knappen.