Hvordan Endre Mounts for en 2000 Dodge Neon

Hvordan Endre Mounts for en 2000 Dodge Neon


Den Dodge Neon er en liten kupé stil bil med enten to dører eller fire dører. Motoren er montert på rammen av et par motorfester. Motorfester er små gummistykker som er montert mellom motoren og rammen på høyre og venstre side av motoren ved bunnen av motoren. Hver motor Braketten er festet på plass av en metallbolt som går gjennom midten av motoren festet.

Bruksanvisning

1 Løft den fremre enden av Dodge Neon hjelp av jack. Bruk jack står å tåle vekten av fronten.

2 Fjerne bolten fra midten av hver motor monteres ved hjelp av sperreanordningen sett. Trekk metallbolter ut fra motorfester.

3 Plasser jekken under motoren og øke kontakten til å tåle vekten av motoren og ta vekten av av motorfestene. Trekk motorfester ut av sine beslag.

4 Sett inn de nye motorfester inn i beslag. Skift ut metallbolter til motorfester og stram boltene med skralle sett.