Hvordan endre en trådløs telefon Channel

Hvordan endre en trådløs telefon Channel


Trådløse telefoner opererer off forskjellige signalfrekvenser. Av og til, når du er i nærheten av andre trådløse telefoner eller elektronisk utstyr, kan samtalekvaliteten på enheten blir forstyrret. Den vanligste løsning på dette problemet er å bytte kanaler på din mobiltelefon. De fleste trådløse telefoner kommer med en innebygd i kanal-bytte-knappen for å gjøre denne oppgaven enklere.

Bruksanvisning

1 Ta din mobiltelefon fra basen og slå et telefonnummer for å ringe, eller vente til du mottar et anrop.

2 Finn "Channel" -knappen på enheten. Avhengig av mobiltelefonen, kan det bli merket som "Chan" eller "CH / R Tone."

3 Trykk på kanalknappen og vente på den nye kanalen som skal vises på skjermen (hvis aktuelt). Du kan høre en rekke signaler som varsler deg om kanalbryteren. Fortsett denne prosessen til du finner en kanal som har minst forstyrrelser.

Hint

  • Mens kanalen bytter, vil du ikke være i stand til å høre den andre parten.