Hvordan endre en Honda Civic Speedometer

Hvordan endre en Honda Civic Speedometer


Speedometeret på din Honda Civic er koblet til en fartsmåler i overføringen som beregner bilens hastighet fra rotasjonen av transmisjonens planetdrevet. Denne informasjonen sendes til instrumentpanelet og lar deg se hvor fort bilen er i bevegelse. Selv om det er mer vanlig for fartsmåleren til å mislykkes enn speedometeret, kan en kortslutning føre til at speedometeret til å mislykkes. Når dette skjer, må du kjøpe en ny speedometer fra en autorisert Honda deler forhandler.

Bruksanvisning

1 Fjern de to skruene på undersiden av toppen av instrumentpanelet trim med en krysspunktet skrutrekker.

2 Trekk trim stykke av.

3 Fjern de fire skruene som holder instrumentpanelet på plass med krysspunktet skrutrekker.

4 Skyv instrumentpanelet fremover.

5 Koble de elektriske kontaktene på baksiden av instrumentpanelet. Siden speedometeret er en del av instrumentpanelet, må hele enheten skiftes ut.

6 Plugg begge festet kontaktene på baksiden av den nye instrumentpanelet og skyv den inn i dashbordet.

7 Fest instrumentpanelet med de fire skruene ved hjelp av en krysspunktet skrutrekker.

8 Fest trim brikke til dashbordet over instrumentpanelet med de to festeskruene med en krysspunktet skrutrekker.