Hvordan endre en Blower Motor i en 1995 Sentra

Ved utskiftning av en viftemotor i et 1995 Nissan sentra er det viktig å teste motoren selv for å sikre feil eksisterer innenfor motoren. Selv om svikt i motoren do presentere seg selv, den mest vanlige av alle feil relatert til viftemotordrift er viftemotoren resister. Resister, som ligger rett til venstre bak på viftemotor, er ansvarlig for å bistå i varierende viftehastigheter.

Bruksanvisning

1 Fjern hanskerommet ved å fjerne skruene på begge sider av boksen ved hjelp av en socket og skralle. Også fjerne de to boltene som fester spissen til midten toppen av boksen med det samme verktøyet. Trekk hanskerommet ut av dashbordet.

2 Fjern de under dashbordet dekke bør man være til stede, ved hjelp av en socket og skralle. Koble den elektriske kontakten koblet til viftemotoren.

3 Klem og dra gummiventilasjonsslangen fra motoren og la den motsatte enden festet til saken. Fjern skruene rundt omkretsen av viftemotoren som fester den til HVAC saken med en pipe, kort forlengelse og skralle. Senk viftemotoren fra saken.

4 Installer den nye viftemotoren og skruene rundt basen med de samme verktøyene som brukes for utvinning. Plugg den elektriske kontakten inn i motoren. Skyv ventilasjonsslangen inn i hullet på den side av motoren. Installer hanskerommet. Installer viften under dashbordet dekselet.