Hvordan endre en 2000 Dodge Neon drivstoffilter

Hvordan endre en 2000 Dodge Neon drivstoffilter


Drivstoffilteret på 2000 Dodge Neon filtrerer gassen så snart gassen kommer ut av gasstanken. Gassen er trukket ut av gasstanken ved drivstoffpumpen og reiser inn i drivstoffilteret. Bensinfilteret fanger deretter noen kast og sedimenter fra gass innsiden av filteret. Når gassen forlater dieselfilter, reiser gassen til drivstoff sprøyte på motoren.

Bruksanvisning

1 Parker 2000 Dodge Neon på flat mark i et godt ventilert område. Skru av bensinlokket fra gasstanken for å avlaste trykket i drivstoffilteret.

2 Jack opp bak på 2000 Dodge Neon og sette bukker under rammen skinnen på begge sider av bilen foran bakhjulene. Senk Neon på bukker.

3 Krype under baksiden av 2000 Dodge Neon og finn drivstoffilter / drivstoff regulator på toppen av gasstanken. Brenselfilteret er festet til drivstoffet regulator som går inn i det indre av gasstanken. Det vil være tre quick-disconnect linjene som kommer ut av drivstoffilteret.

4 Skyv væskeoppsamlingspannen under bensintanken for å fange overflødig gass som kommer ut av drivstoffilteret. Klem quick-disconnect drivstoffledninger der drivstoffslanger kobles til drivstoffilteret med fingrene og trekk av hurtigskillelinjer ut av drivstoffilteret. Husk som drivstoff linjer går til hver drivstoff-line-kontakten på drivstoffilteret.

5 Komprimere låsefjærer på begge sider av drivstoffilteret med hånden. Snu hele drivstoffilter 90 grader til venstre samtidig for å låse opp drivstoffilteret fra brenselregulatoren. Trekk drivstoffilteret ut av drivstoff regulator.

6 Skyv den nye brenselfilteret inn i toppen av brennstoffet regulator. Snu drivstoffilteret 90 grader mot høyre til drivstoffilteret låses toppen av drivstoff regulator.

7 Koble alle tre av de raske koble drivstoffslanger tilbake på de tre drivstoff linjer tilkoblinger på drivstoffilteret.

8 Skyv ut fra under bilen og skru av bensinlokket tilbake på gasstanken. Slå tenningen av og på fire forskjellige ganger for å fylle det nye drivstoffilteret opp med gass. Deretter dra motoren rundt. Inspiser drivstoffilteret og drivstoff regulator for eventuelle lekkasjer mens motoren er i gang. Slå av motoren og stikk pan ut fra under bilen.

Hint

  • Drivstoffilteret delenummer for 2000 Dodge Neon er: Interdrivstoffilter / 1937-01066049.
  • Aldri røyke rundt gass.
  • Bruk alltid vernebriller rundt gass.