Hvordan endre CD-lås på en Philips 5990 DVD-spiller

Hvordan endre CD-lås på en Philips 5990 DVD-spiller


Philips 5990 DVD-spiller er et allsidig mediealternativ med et godt sett med funksjoner, inkludert HDMI-oppskalering, lyd synkronisering korrigering og foreldrekontroll. Med foreldrekontroll kan du hindre DVDer fra å spille hvis de inneholder støtende innhold. Siden ikke alle DVDer er vurdert, og dermed kan ikke bli gjenkjent av rating-systemet, gjør at 5990 spiller også til å låse ut spesifikke DVDer. Uten et passord, vil disse platene ikke spille. Dette er en god måte å sikre at barna ikke vil bli å se på filmer du ikke vil at de skal se.

Bruksanvisning

Låse en plate

1 Slå på Philips 5990 DVD-spiller og TV-en, hvis de ikke allerede er på.

2 Sett inn DVDen du vil låse.

3 Trykk på "SETUP" -knappen på fjernkontrollen for å få tilgang til "General Setup Page." Denne knapp er like under og til høyre for store, runde navigasjon knapp.

4 Velg "Disc Lock" alternativet.

5 Velg "Lock" for å låse platen. Du trenger ikke å legge inn et passord for å låse en plate.

Låse opp en plate

6 Strøm på Philips 5990 DVD-spiller og TV, om nødvendig.

7 Sett inn DVDen du vil låse opp.

8 Trykk på "SETUP" -knappen på fjernkontrollen. Dette bringer opp "General Setup Page." Denne knappen er bare til høyre og under den store navigasjonsknappen på fjernkontrollen.

9 Velg "Disc Lock" alternativet.

10 Velg "Lås opp" for å låse opp platen. DVD-spilleren vil be deg om et passord; som standard, er passordet "136900." Den DVD er nå ulåst og tilgjengelig for deg å se.

Hint

  • Du kan låse maksimalt 20 plater.
  • Hvis du ønsker å endre passordet for å låse opp en plate, åpne "General Setup Page" og naviger til høyre til du kommer til "Innstillinger." Deretter kan du velge "Passord" for å opprette et nytt passord.