Hvordan Endre Batterier til Pathlighter Cane

Hvordan Endre Batterier til Pathlighter Cane


Den Pathlighter Cane er en innovativ måte å redusere risikoen for å falle når det er mørkt. Ved å trykke på en knapp, lyser stokk området foran deg slik at du kan se hvor du går. Den Pathlighter Cane bruker batterier som må tidvis erstattet.

Bruksanvisning

1 Skru av bunnen, gjennomsiktig halvdel av stokk fra den øverste halvdelen.

2 Skru av lokket på bunnen av den øverste halvdelen av stokk.

3 Sett de tre AA-batterier "-" end først.

4 Skru av korken og nedre halvdel av stokk på igjen. Sørg for at de passer godt.

5 Trykk på knappen på toppen av stokken å tenne stokk og teste de nye batteriene.