Hvordan Endre baklys i en Jeep Liberty

Hvordan Endre baklys i en Jeep Liberty


Baklysene bidra til å gi sikkerhet for kjøretøyet, og et sitat eller en fix-it billett er utstedt i mange stater til førere av kjøretøy som baklys fungerer ikke som den skal. Heldigvis endre baklys pære i din Jeep Liberty er en enkel og grei oppgave som de fleste kan fullføre seg selv.

Bruksanvisning

1 Åpne lift gate av Jeep Liberty. Finn de to bolter ved siden av baklys sammenstillingen. Fjern de to boltene med en pipenøkkel ved å vri den mot klokken. Trekk baklys forsamlingen fra huset.

2 Klem låsetappene og trekke den elektriske kontakten fra baksiden av baklys linsen.

3 Fjern de to festeskruene fra baksiden av baklys linsen med en stjerneskrutrekker. Fjern lyspæreholderen fra linsen. Trekk baklys pære ut av holderen.

4 Sett inn en ny 3157 pære inn pæreholderen ved å skyve den direkte inn i stikkontakten. Bytt ut lyspæreholderen inn i baklys linsen. Bytt ut festeskruene med en stjerneskrutrekker.

5 Sett baklys forsamlingen tilbake inn i huset. Sett festeskruene. Stram boltene ved å skru dem med urviseren med en pipenøkkel. Lukk lift gate. Test pæren ved å aktivere frontlykter.

Hint

  • Ikke ta på lyspæren med bare hendene. Hvis olje og fett fra hendene får på pæren, kan det forkorte pære liv.