Hvordan en grafisk kalkulator arbeid?

Introduksjon

En grafisk kalkulator er nødvendig for mange forskjellige typer matematikk. Ikke bare vil det gjøre regnestykket mye raskere enn nesten noen person, men det er også i stand til å utføre matematiske funksjoner som ingen person kan beregne fordi tallene er for store eller små. En grafisk kalkulator er spesielt nyttig for geometriske ligninger og plotting linjer. Alt brukeren trenger å gjøre er å plugge inn de riktige koordinatene, og kalkulatoren trekker linjene. Det finnes flere ulike deler av et grafisk kalkulator, og hver av dem er nødvendig for funksjonen av hele.

funksjoner

En grafisk kalkulator bruker alle de samme funksjonene som en vanlig kalkulator. Alle de grunnleggende matematiske formler og beregninger som er programmert inn i kalkulatoren, slik at svarene kan bli funnet. Multiplikasjon, subtraksjon, addisjon, divisjon, logaritmer, brøker, desimaltall, kvadratrøtter og alle andre matematiske funksjoner kan utføres av den grafiske kalkulatoren. Når et problem er skrevet inn i kalkulatoren, de forhåndsprogrammerte resultater og funksjoner gir brukeren det riktige svaret.

den Bbrain

Datamaskinen inne i en grafisk kalkulator er ganske komplisert. Ikke bare kalkulatoren må være programmert for å løse algebra og geometri ligninger, den må også være programmert for å trekke løsninger på et diagram. Kalkulatoren er gitt formler for å utføre når en bruker skriver i grafiske kommandoer. Noen av de vanligste funksjonene er matriser, logaritmer og plotting linjer. Hvis brukeren skriver inn en kommando som "-10,10", da kalkulatoren er programmert til å gi samkjøre løsning. Mange grafiske kalkulatorer bruke Zilog Z80 CPU system, som er en liten mikroprosessor.

grafiske mulighetene

Vanligvis grafiske mulighetene med en grafisk kalkulator er noe begrenset. Resultatene av noen ligning (for eksempel "-10,10") er delt mellom hvor mange piksler er i skjermen. For en 127-pikslers skjerm, er grafen delt inn i 127 prikker som arc over skjermen i henhold til grafen spesifikasjoner. Noen ganger prikkene ikke får koblet til, så det er nødvendig å koble dem manuelt når re-innspilling grafen resultatene på et stykke papir. Med mindre brukeren vet hvordan å legge inn grafen koordinater, vil den resulterende grafen være ikke hvor nær det riktige svaret. Den grafisk kalkulator innganger bokstavelig kommandoer som er ført, som kan være langt borte fra det ønskede resultat.

Grafisk kalkulator Mangler

Feilene i den grafiske kalkulatoren er noe mindre, men kan føre til alvorlige problemer. Som nevnt ovenfor er i mange tilfeller de resulterende grafene er ikke fullstendig på grunn av skjerm problemer. Dette kan være et alvorlig problem for en bruker som ikke vet hva grafen skal se ut. En annen svakhet er at hver kalkulator har spesifikke måter som grafiske likninger må legges inn. Et lite avvik fra den ønskede formel kan føre til utrolig forskjellige resultater. Et annet problem med grafiske kalkulatorer er at visse former ikke kan fullføres.