Hvordan du justerer en Automotive Nakkestøtte

Ifølge American International Automobile Dealers Association, 90 prosent av sjåførene har sine hodestøtter justert for lavt. Hvis justert riktig, bidrar nakkestøtten forebygge skader --- som whiplash --- hvis du er i en ulykke. Fordi nakkestøtten gjør deg tryggere, må du sørge for at det er i riktig høyde og justere det for hver ny passasjer som sitter i setet.

Bruksanvisning

1 Finn riktig høyde. Midten av hodestøtten må være på linje med midten av øret. Sitt i setet som du normalt ville mens ridning i bilen, og bruke hånden til å føle det punktet hvor midten av øret når. Deretter slår å se på nakkestøtten slik at du vet om du vil heve eller senke den.

2 Juster hodestøtten. Trykk og hold på knappen i bunnen av hodestøtten. Så bare dra opp for å heve hodestøtten og trykk ned for å senke det. Vanligvis stengene som holder nakkestøtten på plass har hakk i ulike høyder. Sørg for at det nivået du velger er på ett av hakkene og slipp knappen for å låse nakkestøtten på plass.

3 Dobbeltsjekk høyden. Sittende i bilsetet som du normalt ville, bruke hånden til å føle hvor midten av øret når. Deretter slår å sørge for at stedet er omtrent i midten av nakkestøtten.

Hint

  • Hvis du ikke er sikker på at du har nakkestøtten stilt opp riktig, har noen andre ser på nakkestøtten mens du sitter i bilsetet for å sikre at du har nakkestøtten på riktig nivå.