Hvordan du feilsøker problemer med en Delco bilradio E-13

Hvordan du feilsøker problemer med en Delco bilradio E-13


E-13 feilkode på en Delco radio betegner problemer med tape kommunikasjon. Disse problemene vanligvis oppstår fra en fast tape. Vanligvis fjerner tapen slutter feilkoden, slik at du kan bruke radioen normalt igjen. Fjerne en fast tape krever en svak berøring. Buksering på båndet kan skade sensorene i lydbånddekk og kan føre til ytterligere skader. Hvis kassettspiller er installert i bilen, slå av bilen før du forsøker å fjerne tapen.

Bruksanvisning

1 Presse en skrutrekker inn i kassettspiller. Trykk skrutrekkeren under tapen og hold den der.

2 Ta tak i enden av båndet med nebbtang.

3 Skyv skrutrekkeren opp når du trekker tang bort fra kassettspiller for å fjerne tapen.

4 Fjern Delco kassettspiller, hvis problemene vedvarer. Fjern skruene som fester Delco kassettspiller til bilen med en skrutrekker. Trekk båndet dekk ut av flere inches og koble kabelen festet til baksiden av båndet dekk. Fjern tapen dekk.

5 Rense ut kassettspiller. Spray kassettspiller med trykkluft for å fjerne støv og skader. Koble kassettspiller til kablene og sett den tilbake i dashbordet. Fest skruene som holder den på plass.