Hvordan du deaktiverer Flymodus på en MetroPCS

Når du er i et fly er det vanlig å bli hindret fra å bruke mobilenheten. Mange celle leverandører, inkludert MetroPCS, har en modus for telefonen som heter "flymodus". Dette deaktiverer de trådløse funksjonene på din mobil enhet, men lar deg bruke andre funksjoner på telefonen, for eksempel spill og kalenderen. Du kan aktivere og deaktivere denne funksjonen raskt fra hovedskjermen på telefonen.

Bruksanvisning

1 Slå på den mobile enheten og velg "Meny" fra listen over alternativer i startskjermen.

2 Velg "Innstillinger" fra listen over alternativer i menyvinduet.

3 Velg "Telefoninnstillinger" fra listen over alternativer. En liste over forskjellige moduser vil vises på skjermen.

4 Velg "flymodus" fra listen over alternativer.

5 Velg "Off" og deretter "OK" for å deaktivere flymodus.