Hvordan du bytter Valve Cover Gasket i en Chevy Corvette

Chevy Corvette er ofte referert til som USAs eneste sanne sportsbil. Denne tittelen presenterer eieren med et ansvar for å sikre at Corvette er riktig vedlikeholdt. Dette vedlikeholdet bør innebære å endre ventildekselpakning, når tiden oppstår.

Bruksanvisning

1 Koble batterikablene fra batteriet terminalen, deretter fjerner drivstoff rail deksler.

2 Vri og ta av tennpluggkabelen boot.

3 Koble fra tennspoler og sele kontakten, og fjern PCV Valve.

4 Fjern tennspolen bolter og montering, generatoren pluggen og ETC pluggen.

5 Fjern ventildekselet bolter og ventildekselet. Deretter fjerner den gamle ventildekselpakning og erstatte den med en ny.

6 Sett på ventildekselet. Trekk til ventildekselboltene. Fest ETC Plug, generator Plug, tenning spiral bolter, montering, PCV ventil, tennplugg boot, fuel rail deksler og batterikablene.

7 Kontroller oljenivået ved å kontrollere oljepinnen. Fyll beholderen til oljenivået når riktig nivå på peilepinnen. Start motoren og la den gå for en kort tidsperiode.

Hint

  • Ikke stram boltene når du skifter ventildekselpakning eller pakningen vil ikke sitte ordentlig.
  • Kontroller at du sjekke oljenivået og eventuelt sette olje tilbake i beholderen når du er ferdig med å sette motoren bitene sammen igjen.
  • Sørg for at motoren er kald før noe arbeid på bilen starter.