Hvordan du bytter TPS i en Buick LeSabre 1994

Gass stilling sensor (TPS) i en 1994 Buick LeSabre ligger på høyre side av spjeldhus, på toppen av inntak manifold. Denne sensoren er utformet for å gi drivverket kontrollmodulen (PCM) med informasjon om vinkelen på gass. En defekt TPS sender uriktige eller ufullstendige opplysninger til PCM, og skaper en rekke drivability symptomer som motoren kveles, nøling og treghet. Erstatnings throttle posisjon sensorer er tilgjengelige fra Buick forhandlere og lokale bildeler butikker.

Bruksanvisning

1 Slå av motoren og la bilen kjøle seg ned i minst 60 minutter. Sett på parkeringsbremsen og åpne panseret. Koble den negative batteriledningen fra den negative terminalen ved hjelp av en 8 mm-boksen fastnøkkel.

2 Finn gass stilling sensor på nedre høyre side av spjeldhus. Den er rund, laget av sort plast og er festet til spjeldhus med to Torx-skruer. Den har en dobbel-tråders knyttet til den.

3 Koble gass stilling sensor elektriske kontakten og fjern Torx skruene med en Torx skrutrekker. Ta av gass stilling sensor fra spjeldhus.

4 Plasser en ny gass stilling sensor på spjeldhus og installere torx festeskruene. Koble til sensor elektriske kontakten.

5 Koble den negative batteriledningen og starte motoren for å verifisere at gass stilling sensor fungerer riktig.