Hvordan du bytter frontlys Switch i en 1988 Ford Ranger

Hvordan du bytter frontlys Switch i en 1988 Ford Ranger


Frontlys bryteren i 1988 Ford Ranger er plassert til venstre for rattet på dashbordet. Bryteren er montert med to skruer, og vil ikke ta veldig lang tid å erstatte. I tillegg til frontlykter og parkeringslysene, bryteren styrer også de indre lys. Knotten kan bli strippet ut eller de elektriske komponentene på innsiden kan til slutt brenne ut, som krever erstatning. Erstatnings bryterne er tilgjengelige på auto-deler butikker eller fra Ford forhandler.

Bruksanvisning

1 Åpne panseret. Koble den negative polen på batteriet med en pipenøkkel til å isolere elektrisk kraft.

2 Skru av frontlys bryteren med en Torx-bit skrutrekker. De to skruer er plassert mot bunnen av bryteren.

3 Trekk bryteren forsiktig ut av konsollen for å få tilgang til ledningsnettet. Koble fra ledningsnettet på baksiden av bryteren ved å skille låsetappene på bryteren og trekke bort fra bryteren.

4 Sett bryteren i den nye frontlys bryteren. Dytt den inn til det låses på plass.

5 Fest bryteren til dashbordet med de to skruene. Stram skruene med en Torx-bit skrutrekker.

6 Koble den negative batterikabelen. Test frontlys bryteren ved å slå den på for å se om frontlysene fungerer på riktig måte.

Hint

  • Vær forsiktig arbeider rundt elektriske komponenter. isolere alltid ut batteriet før du utfører vedlikehold på elektriske brytere.