Hvordan du bytter dynamo på en 2001 Mustang

Med en stadig økende etterspørsel blir plassert på ladesystemet i Mustang av elektroniske enheter, er det viktig at ladesystemet i bilen fungerer som den skal. Mange elektriske-system problemer kan spores tilbake til en defekt dynamo. Skifte dynamoen i 2001 Mustang er et prosjekt som Mustang entusiast kan fullføre i en ettermiddag og gjenopprette strøm for å kjøre elektroniske enheter vi har i våre biler.

Bruksanvisning

1 Koble den negative batterikabelen fra batteriet med en skiftenøkkel. Plasser kabelen ut av veien for å hindre den fra å berøre den negative batteriet innlegget.

2 Fjern serpentin beltet fra dynamoen ved å dreie fjærbelastet strammer klokken, ved hjelp av skralle fra stikkontakten sett, og slipping beltet av skivene. Strammeren befinner seg på passasjersiden foran motoren, ved siden av vann-pumpen skivene.

3 Trekk ut strømkontakten på baksiden av dynamoen, og fjern bolten for å løsne batterikabelen ligger på toppen av dynamoen.

4 Fjern de tre boltene som fester øvre dynamo braketten til dynamoen og inntak manifold. Løsne bolten som fester dynamoen til forsiden av motorblokken, og skyv dynamoen ut av motorrommet.

5 Sammenligne trinsene på den gamle og nye dynamoen. Bytte dem rundt hvis de ikke samsvarer ved å fjerne festemutteren og flytte skivene og avstands fra den gamle dynamoen til den nye.

6 Slip dynamoen ned over fronten dynamo bolt. Plugg den elektriske kontakten på baksiden av dynamoen og skru batterikabelen til toppen av dynamoen. Sett på øvre dynamo braketten og serpentin beltet. Koble den negative batterikabelen. Start motoren og teste ladesystemet for å bekrefte reparasjonen.