Hvordan du bytter distributør cap på en Toyota 22RE

Toyota 22RE motoren finnes i mange forskjellige Toyota biler, men de ble oftest brukt i pre-1995 Toyota pickups. Disse lastebilene bruker en distributør til å sende strøm til tennplugg ledninger. Disse ledningene er forbundet til fordeleren av en hette, som kan slites ned over tid. Til slutt, er hetten ikke er i stand til effektivt å overføre strøm til ledningene, forårsaker motorproblemer. For å løse problemet, kan du erstatte distributør cap med en ny, som tar ca 15 minutter.

Bruksanvisning

1 Pop panseret på Toyota. Finn distributør cap, som er mot fronten av førersiden av motoren. Den har alt av tenningsledningene kjører ut av det. Trekk av gummihetten på lokket hvis det er til stede (det er ikke alltid installert på hver 22RE).

2 Ta av lokket fra distributør med Phillips skrutrekker. Trekk hetten av distributøren med tennings ledninger festet. Sett den på toppen av distributøren med tenningsledningene vendt opp.

3 Plasser den nye distributør cap ved siden av den opprinnelige, noe som gjør at det er i samme retning. Trekk av hver tennpluggledningen fra den opprinnelige distributør cap med hendene, og skyv den fast på erstatning distributør cap i nøyaktig samme posisjon. Bytt hver ledning, en om gangen, for å sikre at ingen ledninger blir krysset.

4 Fest den nye distributør cap til distributøren med Phillips skrutrekker.