Hvordan du bytter baklys Montering på en 2002 Passat

Hvordan du bytter baklys Montering på en 2002 Passat


De bakre baklysene på din 2002 Volkswagen Passat er avgjørende for videresending av informasjon til andre sjåfører på veien. Skulle baklysene lide skade, vil du ønsker å bytte dem ut med en gang for din sikkerhet, så vel som for andre. Skifte baklys forsamlingen er ikke altfor komplisert og er noe enda en person med bare et minstemål av mekanisk kunnskap kan oppnå på kort tid.

Bruksanvisning

1 Trekk tilbake tepper og paneling rundt det bakre baklys.

2 Fjern de ulike lyspærer ved å vri dem mot klokken og deretter trekke dem ut av baklys forsamlingen.

3 Skru de tre 8 mm bolter som holder baklys forsamlingen til bilen ved hjelp av en pipenøkkel.

4 Fjern baklys forsamlingen.

5 Plasser den nye baklys forsamlingen på plass og fest den med en pipenøkkel og de tre boltene du fjernet tidligere.

6 Sett alle pærene og låse dem på plass ved å skru dem med klokken.

7 Dekk baklys med panel og tepper du fjernet tidligere.