Hvordan Drive Med et fremmed land lisens i Florida

Hvordan Drive Med et fremmed land lisens i Florida


I Florida, kan du kjøre med en lisens fra et fremmed land i inntil ett år, forutsatt at utstederlandets er part i FN-konvensjonen om vegtrafikk og konvensjonen om regulering av Inter-American Automotive Trafikk. De fleste land har undertegnet til disse avtalene. Hvis lisensen ble utstedt av et land som ikke var underskrevet, eller hvis du blir bosatt i Florida, vil du trenger for å få en Florida lisens for å drive lovlig. Du vil også trenge en Florida lisens hvis du blir værende i Florida i mer enn ett år.

Bruksanvisning

1 Erverve en internasjonal førerens tillatelse før du forlater hjemlandet. Dette er i hovedsak en oversettelse av utenlandsk lisens og er mest nyttig hvis lisensen er i et annet språk enn engelsk eller ikke har et bilde på den. Du vil fortsatt trenger å bære din utenlandske lisens med deg når du kjører, men å ha dette offisielt anerkjent oversettelse kan spare deg for mye stress hvis du blir stoppet eller avhørt.

2 Ta Florida førerkort eksamener hvis du bor i Florida for mer enn ett år. Utenlandske lisenshaverne må ta både skriftlige og kjøre eksamener. Kontakt din lokale kontoret til Department of Motor Vehicles for informasjon om hvordan du kan ta testene. For utenlandske statsborgere, disse kan ofte bare tas etter avtale.

3 Ta en kjøreopplæring kurs beregnet for utenlandske besøkende. Disse tilbys av private selskaper over hele staten. Kursene vil hjelpe deg å bli kjent med Florida og USAs kjøre lover og trafikkregler. Disse kursene kan også hjelpe deg med å forberede for en Florida førerkort eksamen hvis du trenger en.