Hvordan Clean 2005 Ford Escape drivstoff sprøyte

Hvis du har lagt merke til 2005 Ford Escape er ikke så kraftig som den var da den var ny, eller hvis motoren har vært feiltenning eller banke på, må du kanskje rengjøre injektorer. I løpet av mange miles, bygger drivstoff rester opp på injektorene. Dette kan tette dyser og hindrer motorens effektivitet og ytelse, og kan føre til verre problemer hvis venstre ubehandlet for lenge. Heldigvis, det er veldig lett å rengjøre din Ford Escape injektorer. Du kan gjøre det uten engang å få hendene skitne.

Bruksanvisning

1 Sørg for at din Ford Escape er slått av. Åpne din Ford Escape gass tank.

2 Hell hele flasken av drivstoff injektor rengjøring drivstoff-tilsetning inn i gasstanken.

3 Steng gasstanken og kast flasken ordentlig.

4 Start motoren.

5 Sett Escape parkeringsbremsen og skifte til nøytral. La motoren gå i ca 15 minutter. Rev motoren i 30 sekunder hvert minutt. Dette bør være nok tid til å fullstendig rense sprøytebrukere.

Hint

  • Aldri la bilen tomgang i garasjen med garasjeporten lukket. Det kan føre til kullosforgiftning.