Hvordan bruke To ukalibrert Kameraer

Digitale kameraer, både kalibrert og ikke kalibrert, kan brukes uavhengig eller brukes i tandem når den er koblet til én utgang enhet, for eksempel en TV. For å gjøre dette, kan du gjøre bruk av komposittkabler som følger med kameraer og bruker fjernsynet for å bytte mellom de to enhetene.

Bruksanvisning

1 Koble den enkle enden av det første kameraet komposittkabel til riktig port på din første kamera. Koble kompositt endene av denne kabelen til et sett av kompositt inngangene på TVen.

2 Gjenta trinn 1 med det andre kameraet. Slå begge kameraene på.

3 Slå TVen på og endre den til en av sine "Input" kanaler. Nå kan du bruke begge kameraene samtidig. Hvis du vil se signaler fra både kamera, veksle mellom de to inngangskanaler på fjernsynet.