Hvordan bruke radio for 2010 Mazda 3 GT

2010 Mazda 3 GT er utstyrt med et avansert stereoanlegg som kan spille CD-er, MP3-filer, satellitt-radio (med abonnement) og standard radiostasjoner. Hvis du ikke er kjent med kontrollene på stereo av Mazda 3, finne ut hvordan du gjør noe så enkelt som å lytte til en lokal radiostasjon kan virke komplisert. Heldigvis radiofunksjonene på Mazda 3 stereoanlegg er lik radiosystemet på de fleste andre biler, noe som gjør det enkelt å lære å bruke.

Bruksanvisning

1 Vri tennings til "ACC" eller "ON" for å aktivere radioen.

2 Trykk på "Power / volum" knappen på venstre side av stereoanlegget for å slå radioen på. Vri bryteren med klokken for å skru volumet opp og mot klokken for å skru volumet ned. Trykk på "Power / volum" knappen igjen for å slå stereo av.

3 Trykk på "FM 1/2" -knappen øverst på stereoanlegget for å bytte til enten FM1 eller FM2. Legg merke til at Mazda 3 stereo lar deg forhåndsinnstille opptil 12 FM-stasjoner i minnet, seks forhåndsinnstillinger for FM1 og seks forhåndsinnstillinger for FM2. Trykk den tilsvarende talltast (1-6) for å bytte til en forhåndsinnstilt radiostasjon.

4 Trykk på "AM" -knappen øverst på stereoanlegget for å bytte til AM stereomodus. Mazda 3 stereo lar deg forhåndsinnstille opptil seks AM stasjon i minnet. Trykk den tilsvarende talltast (1-6) for å bytte til en forhåndsinnstilt radiostasjon.

5 Trykk på "SCAN" i enten FM eller AM-modus til å kommandere at radioen automatisk finne og prøve radiostasjoner med et sterkt signal. Hver radiostasjon spiller i omtrent fem sekunder under skanning. Trykk på "SCAN" igjen for å stoppe skanningen.

6 Trykk på "Søk opp" eller søke ned "knappen til venstre for" Manual Tuning "knappen for å skanne gjennom radiostasjoner manuelt. Merk at" -funksjonen Seek "finner bare radiostasjoner som har et sterkt signal.

7 Tune radioen manuelt ved å vri på "Manuell innstilling" knott i sentrum av radioen til du finner ønsket stasjon.

8 Lagre radioforhåndsinnstillinger ved å velge enten FM1, FM2 eller AM deretter snu til ønsket kanal. Trykk på talltast (1-6) som du ønsker å lagre forhåndsinnstillingen til og hold den nede i cirka to sekunder til du hører systemet pip.

9 Trykk på "AUTO-M" knappen til høyre for "Manuell innstilling" knott i cirka to sekunder til å kommandere at radioen automatisk søke etter de seks sterkeste radiosignaler og lagre dem til dine forhåndsinnstilte kanaler (1-6).

Hint

  • Hvis du kobler fra batteriet, er alle lagrede forhåndsinnstillinger tapt.