Hvordan bruke Off-Air antenne med direkte tv

Hvordan bruke Off-Air antenne med direkte tv


Den "Off-Air antenne" terminal som ligger på baksiden av DirecTV receivere fungerer som en RF passere gjennom. Hver "kabel-ready" TV som selges i USA er utstyrt med en RF-inngang. Denne terminalen er ofte merket "Antenna In" fordi dette er grensesnittet der TV-antenne kobler. I stedet for en antenne, kan dette grensesnittet også brukes til å motta den DirecTV satellittsignalet. Hvis en DirecTV mottakeren er koblet til TV-ens RF-inngang, kan du også ønsker å koble en antenne til TV for å plukke opp broadcast TV-signaler.

Bruksanvisning

Ved hjelp av DirecTV er "Off-Air antenne" Terminal med en digital TV

1 Kutt strømmen til DirecTV mottakeren før du fortsetter.

2 Koble TV-antennen er koaksialkabel til "Off-Air antenne" terminal som ligger på baksiden av DirecTV. Ofte TV-antennen koaksialkabel kommer festet til TV-antenne. Hvis denne kabel ikke er festet til TV-antenne allerede, koble den andre enden av kabelen til den RF-terminal som ligger på undersiden av TV-antenne.

3 Slå på TV'en.

4 Åpne TV-ens hoved "Meny" skjerm. Gå inn i "Channel Setup" alternativer og utføre et automatisk kanalsøk for antennen. TV-en vil gjennomføre en scan for kringkasting TV-signaler som er tilgjengelige i det lokale området.

Ved hjelp av DirecTV er "Off-Air antenne" Terminal med en analog TV

5 Kutt strømmen til TV og DirecTV mottaker før du fortsetter.

6 Koble TV-antennen er koaksialkabel til RF "Antenna In" terminal som ligger på baksiden av digital omformer boks. Ofte TV-antennen koaksialkabel kommer festet til TV-antenne. Hvis denne kabel ikke er festet til TV-antenne allerede, koble den andre enden av kabelen til den RF-terminal som ligger på undersiden av TV-antenne.

7 Bruk en annen koaksialkabel til å koble omformer boksen RF "TV Out" terminalen til "Off-Air antenne" terminal som ligger på baksiden av DirecTV.

8 Plugg den ene enden av digital omformer boks strømledningen inn i strømkontakten på baksiden av boksen. Plugg den andre enden av ledningen til en stikkontakt eller strømskinne. Slå på TV og digital omformer boks. Sett TV til kanal 3.

9 Åpne digital omformer boks viktigste "Meny" skjerm. Velg "Channel Scan" fra de tilgjengelige alternativene. Den omformer boks vil gjennomføre en scan for kringkasting TV-signaler som er tilgjengelige i det lokale området.

Hint

  • Prosessene som er beskrevet her anta at DirecTV mottakeren allerede er koblet til TV-en. For å gjøre bruk av DirecTV mottakerens "Off-Air antenne" passere gjennom, slå på TV, men ikke DirecTV mottaker. Hvis mottakeren er koblet til en digital TV, skifte kanal på TV for å stille inn lokal kringkasting TV-kanaler. Hvis mottakeren er koblet til en analog TV, bytte kanaler på digital omformer boksen for å tune inn lokale kringkastings TV-kanaler.