Hvordan bruke Min Vivitar Digital Camera

Hvordan bruke Min Vivitar Digital Camera


Enhver digitalkamera kan være forvirrende for en første gang bruker. Bruksanvisningen gir ikke trinnvise instruksjoner. For mange knappene på kameraet kan komplisere en enkel oppgave. En LCD-skjerm som alle kameraer har kan forvirre noen.

Bruksanvisning

Digital Vivitar

1 Åpne batteridekselet og sett batterier. Også sette inn et minnekort i riktig spor. Ikke alle minneformater er det samme for ett kamera.

2 Slå på kameraet. Sett opp dato og klokkeslett. Kameraet vil bli satt i automatisk modus.

3 Velg mellom høy, medium eller lav for fotokvalitet. Jo høyere kvalitet jo raskere kameraet vil tappe batteriet. Pass på å bruke blits for innendørs bilder.

4 Hold inne utløserknappen litt. Dette vil la kameraet regne ut riktig F-stop og lette å lese.

5 Ta kameraet justere blenderåpningen på objektivet og fokusere motivet i LCD-skjermen på baksiden.

Hint

  • Pass på å ikke ta noen bilder hvis ikke minnekortet er i sporet. Kameraet vil ikke ha tilstrekkelig plass til å lagre bilder.