Hvordan bruke kapasitiv kobling til Lokal Power Lines

Hvordan bruke kapasitiv kobling til Lokal Power Lines


En induksjonsmultimeter, eller "amp klemme," må klemmes rundt en ledning som allerede er blitt lokalisert. Når du ikke vet hvor ledningen er, men du trenger en gimmick. A "knep" eller spenningsdetektor, benytter kapasitiv kopling for å finne en ledning. Spenningsdetektoren fungerer som en liten kondensator da i nærvær av bort spenning som unnslipper fra ledninger. Når gimmick lyser opp, har du funnet den ledningen med kapasitiv kopling.

Bruksanvisning

1 Trykk instrumentets "På" bryteren. Vanligvis er det en lys eller lydsignal som forblir tent eller piper kontinuerlig for å indikere detektoren er aktiv.

2 Don gummi elektriker hansker. Hold spenningen sensorens fat i hånden.

3 Plasser tuppen av sensoren i nærheten av et strømførende krets. Sensoren spiss virker som en liten kondensator er koplet til kretsen. Spenningen blir detektert av kretsen og lyser indikatoren.

Hint

  • Spenningsdetektoren evne til å detektere spredt strøm blir påvirket av skjermede eller tungt isolerte kabler, ledninger som er elektrisk isolert eller ved avstanden mellom ledningene og detektoren.
  • Ikke bruk detektoren hvis batteriene er lav, eller hvis det ser ut til å være skadet.