Hvordan bruke en Torque-til-Angle Indicator

Hvordan bruke en Torque-til-Angle Indicator


Dreiemoment er et mål på trykket plasseres på en festeanordning. En fot pund av dreiemomentet er lik det trykk som påføres ved en en fot spak med en pund av vekt på slutten. Hver bolt og mutter på en bil har en grense for sin styrke. For å unngå å bryte bolter eller forlate dem for løs, produsenter oppgir et dreiemoment verdi for stramme. For å komplisere saken, bolter har en tendens til å strekke som trykk utøves. Noen er laget for å strekke og slå tilbake når riktig kraft. En dreiemoment-til-vinkelindikator blir brukt sammen med en momentnøkkel for å sikre at den samme mengde kraft påføres hver festeinnretning.

Bruksanvisning

1 Følge dreiemoment spesifikasjonene for å stramme hver bolt eller mutter i riktig rekkefølge med momentnøkkel. Større bolter er ofte strammet i etapper, jo høyere dreiemomentverdi, er flere trinn i sekvensen. Gå over mønsteret igjen med momentnøkkel i samme rekkefølge og kontrollere dreiemoment lesing for hver bolt.

2 Monter dreiemoment-til-vinkel indikator på momentnøkkel og deretter legge den riktige kontakten. Stram hver bolt til vinkelen er angitt ved å lese vinkelindikatoren på verktøyet. Følge den samme sekvens som brukes for alle tidligere operasjoner.

3 Bekreft ditt arbeid ved å re-sjekke hver bolt for riktig moment med både momentnøkkel og dreiemoment-til-vinkel indikator.