Hvordan bruke en LG Bluetooth Headset

Bluetooth-teknologi er en trådløs måte å sende og motta data over korte avstander med mobile og stasjonære enheter. Mens det har programmer i ikke-sivile arbeid, for eksempel militære og romfartsorganisasjoner, kan bluetooth bli funnet på dagligdagse gjenstander som bærbare datamaskiner, datamaskiner, mobiltelefoner og tilbehør. I disse dager, er behovet for en mer hands-free alternativ til bruk av mobiltelefoner viktig; ikke bare for enkel bruk eller økt produktivitet, men for generell sikkerhet. I enkelte områder, bruk av en Bluetooth-enhet under kjøring har blitt en lov for å beskytte andre sjåfører og publikum fra ulykker.

Bruksanvisning

1 Lad opp bluetooth headset i henhold til sin instruks. Dette kan ta fra 1 til 4 timer, avhengig av modell. Dette kan gjøres gjennom den medfølgende AC-adapter, biladapter eller USB-tilkoblingskabel til datamaskinen.

2 Koble bluetooth headset fra laderen. Hold nede på kontrollknappen, den store opplyste knappen på forsiden av enheten, til den blinker rødt og blått. Det er nå i paringsmodus.

3 Slå på din mobiltelefon. Inn på menyskjermen, og naviger til "Innstillinger" -skjermen. Søk etter et alternativ merket "Bluetooth" og velg det. Du vil bli spurt om du vil slå av Bluetooth-tilkobling på. Trykk på "Ja."

4 Søk etter bluetooth headset med telefonen ved å gå inn i Bluetooth-alternativene skjermen og velge "Søk". Hodesettet skal vises under en liste over enheter som er funnet, vanligvis kalt "LG Headset." Velg headsettet.

5 Når du blir bedt om et passord, skriver du inn tallene "0000" uten anførselstegn og trykker "OK". LG hodesettet skal nå blinke blått, noe som indikerer at den er koblet sammen med telefonen.

Hint

  • Hvis det oppstår problemer med din mobiltelefon eller headset, se feilsøkingsguiden i sine respektive manuals.Charge hodesettet regelmessig, som et lite batteri kan føre til brutte samtaler eller redusert signal strength.Try å holde avstanden mellom telefonen og headsettet som kort som mulig for maksimal signal pålitelighet.
  • Juster volumet på LG hodesettet umiddelbart hvis det er for høyt. Holder det med høyt volum kan skade ørene og svekke hearing.It er en god praksis å slå av telefonens Bluetooth-tilkobling når headsettet ikke er i bruk. Forlate den på kan kompromittere sikkerheten til dine personlige data og kontaktinformasjon.