Hvordan bruke en DSL-linje Filter for en kabel Scrambler

Hvordan bruke en DSL-linje Filter for en kabel Scrambler


DSL (Digital Subscriber Line) Internett er en høy båndbredde Internett-tilkobling gitt til betalende abonnenter av en Internett-leverandør (ISP). DSL-tilkoblingen benytter eksisterende telefonlinjer for å overføre store mengder data. Du må kjøpe DSL-telefonlinje filtre for å hindre statisk fylt telefon- og TV-signaler i ditt hjem.

Bruksanvisning

1 Trekk kabel / telefon enheten du ønsker å fjerne statisk fra DSL-vegg-tilkobling. DSL-filteret vil unscramble tilkoblingen og tillate samtidig bruk av internett, kabel, og telefontjenester.

2 Koble den ene enden av DSL-filteret til veggkabeltilkobling (filteret har en port og en kabel, koble kabelen til veggen). Sett telefonen / TV-kabelen til DSL-filteret. Filteret vil da fjerne egge bilder og lyd statisk fra TV / telefon tilkoblinger.

3 Slå på TV eller telefon du ønsker å bruke og kontrollere at den statiske har blitt filtrert fra DSL-linje. Sjekk koblingene mellom DSL-linje og DSL-filteret hvis de statiske og scrambling problemene vedvarer.

Hint

  • Unngå å plassere DSL-filter på et sted der den kan bli skadet eller uhell har sølt væske på den. Skade DSL-filter vil hindre enheten fra å fjerne statisk fra DSL-linje.