Hvordan bruke en Blackberry Storm som modem

Hvordan bruke en Blackberry Storm som modem


Hvis du har en Blackberry Storm og aktiv mobiltelefon tjenesten, kan du bruke Blackberry Storm som modem for å koble Windows-basert datamaskin til Internett. Du må koble Blackberry Storm til datamaskinen via en Internett-USB-kabel. Når du gjør dette, kan du bruke Blackberry Desktop Software for å administrere din Internett-tilkobling, slik at du kan koble til Internett med din Blackberry Storm. Når du gjør dette, vil hastigheten være tilsvarende ekstern tjeneste hastighet.

Bruksanvisning

1 Installer Blackberry desktop programvare til datamaskinen din hvis du ikke allerede har gjort det. Du kan få programvaren fra Blackberry nettsiden.

2 Sett opp Blackberry Storm som modem i Windows. Trykk på "Start" og velg "Innstillinger" og deretter "Control Panel". Se etter "Telefon- og modemalternativer" og dobbeltklikk.

3 Velg "Modem" fanen fra de tilgjengelige alternativene. Klikk på "Standard Modem", så se "Egenskaper". Klikk på "Endre innstillinger", velg deretter "Avansert" fanen.

4 Se etter feltet merket "Ekstra initialiseringskommandoer kommandoer." I dette feltet skriver du inn alt mellom følgende parentes (ikke nøkkelen i parentes): [+ CGDCONT = 1, "IP", "<Internett APN>"]. Hvis leverandøren er T-Mobile, må du også skrive inn følgende kommando, og bruker bare det som er mellom parentes og ikke selve brak: [+ CGDCONT = 1, "IP", "wap.voicestream.com"]. Klikk "OK" to ganger.

5 Konfigurer oppringt nettverk. I Vista, klikker du på "Start" og velg "Koble til" og deretter "Konfigurer en tilkobling" og "Sett opp en ekstern tilkobling." Se etter feltet merket "Dial-up telefonnummer" og tast inn "* 99 #" for det feltet. Tast inn brukernavn og passord fra din mobiltelefon leverandøren, og tast inn "Blackberry" under "Connection Name".

6 Klikk på "Oppringingsregler" for å bekrefte at Blackberry modemet står på listen, og klikk deretter på "OK". Koble Blackberry Storm til datamaskinen med USB-ledningen og åpne Blackberry-tilkobling programvare. Gå til "Network Connections" og velg Blackberry tilkobling; skriv inn ditt brukernavn og passord og klikk på "Dial". Du vil bli koblet til Internett via din Blackberry.

Hint

  • Dette fungerer bare for Windows-baserte maskiner.