Hvordan bruke BlueAnt V12 Bluetooth Headset

En Bluetooth-headset kan kobles trådløst til en mobiltelefon for å motta samtaler uten å måtte holde telefonen mot øret. Den BlueAnt V12 headset sitter mot et øre for å la deg både snakke og lytte til mobiltelefon samtaler. Hvis du vil bruke BlueAnt hodesettet, koble den med mobiltelefonen, slik at de to er i stand til å samhandle med hverandre. Prosedyren er lik på alle merker av Bluetooth-utstyrte mobiltelefoner, selv om menyene kan variere litt mellom telefonene.

Bruksanvisning

1 Plugg BlueAnt strømkabelen til strømporten på V12 headset. Plugg strømledningen på strømforsyningen til en stikkontakt. La V12 headset kostnad i minst fire timer før du fjerner strømforsyningen fra V12 og fra stikkontakten.

2 Trykk og hold i "MFB" merket knappen på siden av V12 før det går inn i "Pairing" modus - dette vil bli bekreftet på sin LCD-skjerm.

3 Gå til "Bluetooth" -innstillingen på din mobiltelefon - vanligvis dette vil være et utvalg inne i "Innstillinger". Trykk på knappen på mobiltelefonens meny for å aktivere "Discovery" eller "Søk" modus.

4 Velg V12 headset fra en liste over valg som presenteres på mobiltelefonens skjerm. Skriv inn "0000" i "Password" tekstfeltet eller i "Passord" pop-up vindu når det vises, minus anførselstegn. Trykk på "OK" eller "Done" knappen på mobiltelefonens skjerm. Gå tilbake til mobiltelefonen startskjermen ved å avslutte menyen "Innstillinger".

5 Plasser V12 øre krok rundt høyre øre. Svare på et anrop som kommer inn til din mobiltelefon ved å trykke én gang på "MFB" -knappen.

6 For å motta en samtale med V12, slå et nummer på mobiltelefonen, trykker du på "Send", og legg den i lommen. Lytt og snakke med V12.

7 Trykk på "Up" eller "Ned" knappene på siden av V12 under samtalen for å heve eller senke volumet. Trykk på "MFB" -knappen én gang for å avslutte samtalen.

8 For å ringe tilbake, bør du uforvarende har blitt frakoblet, først fjerne V12 fra rundt øret. Trykk både "Up" og "Down" knappen i tre sekunder før du slipper dem til å aktivere "Anropslogg" modus. Trykk på "Up" knappen flere ganger for å se de forskjellige telefonnumre som ble tatt opp i minnet. Trykk på "MFB" -knappen en gang å ringe til nummeret som er uthevet. Returner V12 til øret.

Hint

  • Ørebøylen på V12 er reversible, bør du foretrekker å sette den på venstre øre.
  • Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen må være slått på for å kunne være sammen med BlueAnt headset.