Hvordan beregne Distanse reist fra MPH

Hvordan beregne Distanse reist fra MPH


Hvor langt du går i en gitt tid, avhenger av hastigheten din. I USA, måler mph (miles per time) hastigheten på et kjøretøy. Ved hjelp av frekvensen av miles delt på timer for hastighet, trenger du bare den tiden du reiste til å beregne din distance.Use denne formelen for alle typer kjøretøy - biler, fly eller båter - for å bestemme avstand fra hastigheten.

Bruksanvisning

1 Merk hastigheten i miles per time (MPH) ved å se på speedometeret; opprettholde den hastigheten som du reiser, gjerne med cruise control engasjert. Starter stoppeklokken.

2 Etter den ønskede perioden, stoppe stoppeklokken og registrere medgått tid.

3 Konverter tiden reiste til timer ved å dele antall minutter med 60. For eksempel, hvis du reiste i 5 minutter som tilsvarer 5/60 = 0,83 timer.

4 Multipliser antall timer av hastigheten i miles per time for å finne avstanden reiste. For eksempel, hvis du reiste 0,83 timer med en hastighet på 30 mph, vil avstanden være 30 x 0,83 = 2,5 miles.