Hvordan åpner jeg har en 1996 Nissan Sentra dørlås?

Døren låses av en 1996 Nissan Sentra kan låses opp lett fra utsiden eller innsiden av bilen. For å legge inn bilen din, kan du bruke tenningsnøkkelen for å låse opp døra, eller du kan bruke en nøkkelfri fjernkontroll, hvis du utstyrt bilen med denne funksjonen. Du kan også bruke den låse / låse strømbryteren eller manuelt låse opp dørene fra innsiden bilen.

Bruksanvisning

Bruke Key

1 Sett nøkkelen i førersiden dør lås og slå den mot klokken til låsetappen løftes. Du kan også høre et klikk som indikerer at døren er låst opp.

2 Roter nøkkelen med klokken tilbake til sin opprinnelige punktet og ta ut nøkkelen.

3 Åpne døren. Skyv låse / låse strømbryteren for å låse opp alle dørene. Dørene også kan låses opp ved å løfte eller trekke døren kategoriene for hver dør.

Bruke Keyless Entry

4 Trykk på utløserknappen på fjernkontrollen en gang å åpne førerdøren. Låse opp knappen på fjernkontrollen har et bilde av en åpnet låsen.

5 Trykk på utløserknappen to ganger for å låse opp alle dørene på bilen din.

6 Åpne førersiden dør innen 30 sekunder for å unngå at dørene låses.