Hvordan åpne panseret på en Mercedes Benz 450SL

For å utføre rutinemessig vedlikehold i motorrommet på Mercedes-Benz 450SL, må du først åpne panseret. Hvis du ikke er kjent med Mercedes, kan dette utgjøre en litt av en utfordring. Men etter å ha fullført prosessen med å åpne panseret en gang, bør du ikke ha et problem å gjøre det igjen i fremtiden når du trenger å jobbe på kjøretøyet.

Bruksanvisning

1 Finn panseret låsen festet til undersiden av instrumentpanelet mellom rattstammen og førersiden døren. Håndtaket er svart og har "Hood" trykt på den i hvite bokstaver.

2 Trekk ut håndtaket til du ser og hører panseret dukker opp ca 2 inches.

3 Trekk foran panseret opp til den fanger på sikkerhet enkelt. Sikkerheten låsen hindrer hetten fra spratt opp og muligens ripping av bilen i tilfelle panseret låsen svikter mens du kjører.

4 Finn sikkerhetslåsen mellom undersiden av panseret og sentrum av grillen. Løft opp på utgivelsen ligger foran sikkerhet enkelt som du trekker opp på panseret, som frigjør sikkerhetslåsen og lar deg fullt heve panseret.