Hvordan åpne panseret på en Ford Explorer med en brukket Hood Cable

Hetten kabel i en Ford Explorer går fra panseret låsen til panseret utløserspaken inne i kjøretøyet. Denne kabelen kobler den indre hetten utløserspaken til panseret låsen under forkanten av panseret, og lar føreren åpne panseret uten å forlate bilen. Når kabelen bryter, vil panseret utløserspaken ikke åpne panseret. Utskifting hette ledninger hos Ford-forhandlere og bildeler butikker.

Bruksanvisning

1 Plasser Explorer overføring til "P" posisjon, slå av motoren og sett på parkeringsbremsen.

2 Peer gjennom hullene i bilens frontgrillen og finn panseret låsemekanismen. Det ligger i sentrum av panseret ledende kanten, like bak toppen midtre delen av grillen.

3 Finn utvendig panseret låsen utløserspaken på høyre side av låsemekanismen. Hetten utløserkabelen festes til utvendig utløserhåndtaket.

4 Skyv en flat skrutrekker gjennom bilens grille og lirke utløserhendelen omtrent en tomme til høyre til den løsner panseret.