Hvordan åpne panseret på en 1992 Honda Accord

Åpne panseret på 1992 Honda Accord er en viktig prosess for å lære hvis du ønsker å vedlikeholde bilen. I tilfelle en hvilken som helst type motor funksjonsfeil, vil det være nødvendig å åpne hetten for å undersøke hvor problemet kan være. I tillegg vil du til slutt må erstatte ting som visker væsker. Åpning panseret er en enkel prosess.

Bruksanvisning

1 Slå på bilen din ved å plassere nøkkelen i tenningen og vri den med urviseren til motoren starter. Når motoren er slått på, se under rattet på venstre side av bilen for en fane merket "Hood Slipp". Trekk spaken.

2 Avslutt bilen og flytte til fronten på bilen. Søk etter og finn låsen som ble gitt ut når du trakk spaken. Sperren kan bli funnet i grillen og vil holde ut ganske mye når det har blitt utgitt.

3 Trekk låsen. Dette vil frigjøre panseret fra sin låsemekanisme. Plasser begge hendene under panseret og skyv den inntil den er hevet til høyeste nivå. Se ned, og du vil finne en lang metallstang som brukes til å holde panseret opp. Dra på metallstangen før det er trukket helt ut og plassere den slik at den holder hetten fra å falle ned.