Hvordan å programmere en Sony Universal fjernkontroll

Hvordan å programmere en Sony Universal fjernkontroll


Det tar bare tre trinn for å programmere en Sony Universal fjernkontroll. Mens en del prøving og feiling kan være nødvendig for å få den riktige kodene innspill til å kontrollere utstyret ditt, vil gleden ved å kvitte seg med flere ekstra fjernkontroller langt oppveier bryet i å få det programmert.

Bruksanvisning

1 Trykk på av-knapp og Demp-knappen på fjernkontrollen samtidig.

2 Trykk på Component Velg-knappen for enheten du ønsker å programmere.

3 Tast inn to-sifret kode på produktet du programmerer inn i fjernkontrollen og trykk på Enter-tasten.

4 Slå opp kodene du trenger for å programmere din Sony Universal Remote på Sony Remote kode Support nettside.

Hint

  • Hvis din nøyaktige produktet ikke er oppført, kan du prøve kodene for andre produkter fra samme produsent. Vanligvis en produsent vil bruke lignende programmeringskoder for alle sine produkter.