Hvordan å programmere en Philips Universell fjernkontroll

Det er så mange av våre elektroniske enheter som TV-er, videospillere, DVD-er, stereoanlegg og parabolantenner som er drevet av ekstern, at det å holde alle fjernkontroller rett blir et mareritt. Ved hjelp av en universell fjernkontroll kan spare deg for problemer. Bruk en fjernkontroll til å erstatte alle de andre fjernkontrollene du har.

Bruksanvisning

1 Samle sammen manualer eller modellnumrene til alle elementene du vil den universelle fjernkontrollen til å styre. Du må vite produsentens navn og modellnummeret på produktet. Du må også brukerhåndboken for den universelle fjernkontrollen.

2 Finn kodene for de enhetene du ønsker å betjene. Kodene er plassert i brukerhåndboken for fjernkontrollen. Sørg for å matche kodene opp med den nøyaktige modellnummeret på varen som du prøver å betjene. Hvert element må settes opp og programmeres inn i fjern individuelt.

3 Programmere enhetene etter denne rettesnor for prosessen. Disse vil være forskjellig for hver modell av fjern valgt, men dette er den generelle fremgangsmåten, slik at du vet hva du kan forvente. For å programmere en TV i fjern utføre følgende: Trykk og hold koden knappen på fjernkontrollen til den slutter å blinke. Trykk og slipp-kode og velg enheten dette er for, og skriv inn det tresifrede koden for produsent og modellnummer på enheten. Med på enheten, trykk KANAL OPP-tasten og se om kanalendringer. Du er ferdig med den enheten hvis kanal endringer. Gjenta prosessen for hvert av de andre enheter.