Hvordan å programmere en Ford Key Fob

Hvordan å programmere en Ford Key Fob


Keyless entry har gjort taste biler enklere og sikrere ved at du kan låse og låse opp bilen eksternt. Fjernkontrollen kalles en nøkkel fob - det er trykknappen enhet koblet til en nøkkelring. En nøkkel fob må programmeres til å styre funksjonene på kjøretøyet. Ingen spesielle verktøy er nødvendig for å programmere en Ford nøkkel fob, og den eneste treningen du trenger for å programmere fob er en ferdighet du bruker hver dag når du skriver din Ford.

Bruksanvisning

1 Skriv inn din Ford bilen og lukk døren.

2 Skyv tenningsnøkkelen knyttet til Ford nøkkelen fob i tenningen.

3 Vri nøkkelen på og av åtte ganger (ikke start bilen), forlater nøkkelen i "On" posisjon etter den åttende sving. Dørene til din Ford vil låse og låse opp for å vise at kjøretøyet er i programmeringsmodus.

4 Trykk på en av de viktigste fob knapper innen 20 sekunder for å programmere nøkkelen fob. Dørene på bilen låses. Når de gjør det, traff utløserknappen for å bekrefte at nøkkelen fob er programmert.

5 Ta ut nøkkelen fra tenningen og gjenta prosedyren for hvert Ford nøkkelen fob du må programmere.