Hvordan å programmere en DVD-spiller for Time Warner

Time Warner Cable bokser, for eksempel de som er distribuert av Scientific Atlanta, tillate brukere å se Time Warner kabel programmering på sine TVer. I tillegg er disse kabelbokser tillater tilkobling av andre audio / visuelle enheter, for eksempel DVD-spillere. Hvis du ønsker å programmere Time Warner kabel-boksen for å motta det visuelle signalet for en DVD-spiller, kan du gjøre det ved hjelp av en RCA-kabel.

Bruksanvisning

1 Koble de tre fargekodede plugger i den ene enden av RCA-kabelen til RCA-utganger på baksiden av DVD-spilleren.

2 Koble pluggene på den andre enden av RCA-kabelen til RCA inngangsportene på Time Warner kabel-boksen. Disse portene vil enten bli plassert på forsiden eller baksiden av enheten, avhengig av kabelboks modell.

3 Slå på TV, DVD-spiller og kabel-boksen. Sørg for at du kan se kabelboks visuelt signal på TV.

4 Trykk på "Video" -knappen på kabelboks fjernkontroll. Signalet fra DVD-spilleren, nå riktig koblet til Time Warner kabel-boksen, kan sees på TV-skjermen.