Hvordan å programmere en Colorado Key Fob

Chevrolet Colorado nøkkelfri adgang systemet styres av en fjernkontroll senderen programmert spesielt å jobbe med lastebil. Du kan programmere opptil fire fjernkontroller på systemet, slik at du kan ha en for hver driver, samt eventuelle nødvendige reservedeler. Kjøp erstatning eller flere fjernkontroller fra en Chevrolet forhandler eller auto deler forhandler og programmere dem selv for å spare en kostbar forhandler gebyr.

Bruksanvisning

1 Sitt i førersetet av lastebilen og lukke alle dørene. Sett tenningsnøkkelen i Colorado tenningen sylinder.

2 Trykk og hold "Lås opp" -knappen på strøm låsen panel av førersiden dør. Mens du holder "Lås opp" -knappen, vri tenningsnøkkelen til "Run", for så å sykle tilbake til "Off". Gjenta denne sekvensen en gang til.

3 Slipp "Lås opp" -knappen - dørlåsene låses, og låser, for å varsle deg om at lastebilen er i programmeringsmodus.

4 Trykk og hold både "Lock" og "Lås opp" knappene til dørlåser syklusen igjen - det kan være 30 sekunder eller mer før dette skjer. Gjør dette trinnet for noen ekstra sendere du ønsker å programmere.

5 Vri nøkkelen til "Kjør" for å avslutte programmeringen. Vri nøkkelen til "Off" posisjon for å fjerne den fra sylinderen.