Hvordan å blåse vannet linjene i RV Campers

Hvordan å blåse vannet linjene i RV Campers


Vinter ditt fritidskjøretøy (RV) beskytter RV fra skade av minusgrader. Vann igjen i RVS vanntanker og vannledninger utvider seg når frosset. Denne utvidelsen overstiger diameteren av vannlinjer og vanntank, forårsaker skade på vannsystem rv. Denne form for skade på vannsystem kan føre til hundrevis til tusenvis av dollar verdt av skade. Riktig å fjerne vann fra vannsystem av campingvogn eliminerer vann ekspansjon.

Bruksanvisning

1 Tapp vann fra vannsystem. Åpne tappepluggen på RV vannsystem. La vannet renne fra vannsystemet. Sett på bunnpluggen.

2 Plasser utblåsning plugge sikkert i byen vanninntak av RV. Snu blåse ut pluggen med klokken for å skru pluggen inn i vannsystemet av campingvogn.

3 Fest enden av luftkompressoren på enden av den blåser ut pluggen.

4 Slå på luftkompressoren. Åpne en tappekran på innsiden av RV. La luften for å kjøre gjennom vannsystemet til det ikke vann blåser fra den åpne kranen. Lukk det åpne vannkranen. Fjern blåse ut støpselet fra byens vanninntaket. Sett lokket på vanninntaket.