Hvor å låse opp Sprint CDMA-telefoner

Hvor å låse opp Sprint CDMA-telefoner


En låst mobiltelefon hindrer tastene på tastaturet ved et uhell blir presset og ringe. Det begrenser også noen som ikke kjenner låsekoden fra å kunne ringe eller få tilgang til informasjon på mobiltelefonen hvis den er mistet eller stjålet. Hvis du kjenner låsekoden, låse Sprint-telefonen er like enkelt som å trykke på noen knapper.

Bruksanvisning

1 Trykk på venstre eller høyre funksjonstastene under skjermen der det står Lås opp. De myke tastene er knapper med en dash på dem som er plassert til venstre og høyre rett under skjermen.

2 Tast inn låsekoden. Låskoden er en firesifret kode. Hvis det ikke har blitt endret, er standard de fire siste sifrene i mobiltelefonnummer.

3 Hvis låsekoden ikke er kjent og de fire siste sifrene i mobilnummeret ikke fungerer, ring Sprint kundeservice på 888-211-4727. Den enkleste måten å låse opp telefonen er å endre telefonnummeret.

4 Be om å få telefonnummeret endret. Agenten endrer telefonnummer og leder deg gjennom programmering telefonen med det nye telefonnummeret. Telefonen vil låse og låse kode automatisk i de fire siste sifrene i det nye telefonnummeret.

Hint

  • Hvis du endrer telefonnummer, blir alle lagrede talemeldinger slettet.