Hvor å låse opp minnekortet mitt for Canon Powershot S5 IS

Hvor å låse opp minnekortet mitt for Canon Powershot S5 IS


Canon Powershot S5 IS digitalkamera bruker en sikker digital, eller "SD" kort til å lagre bilder. Når du tar et bilde, blir bildet lagret på minnekortet, og kan deretter overføres til en datamaskin. Når et SD-kort er låst, kan ikke nye bilder legges til minnet eller overført av kortet. Låse SD-kort er en god ide hvis du ønsker å beskytte viktige bilder fra utilsiktet sletting, men du er nødt til å låse opp kortet før du tar flere bilder eller overføring av bildene til datamaskinen.

Bruksanvisning

1 Snu Canon Powershot S5 IS over slik at bunnen vender opp.

2 Finn dekselet på undersiden av kameraet. Døren er merket "CARD / BATT. OPEN".

3 Plasser tommelen på glidebryteren på døren. Skyv glidebryteren opp for å låse opp døren. Skyv deretter dør ut til å åpne den.

4 Finn SD-kortet. Inne vil du se fire batterier og tuppen av en liten plastplate. Denne plast plate er SD-kortet.

5 Løs ut SD-kortet. For å løse ut kortet, trykk forsiktig på den og deretter slippe ut trykket. SD-kortet vil komme halvveis. Gå videre og trekk ut kortet.

6 Snu kortet slik at skriving er riktig side opp. Enten på venstre eller høyre side av kortet, vil du se en lund med en liten plast-bryteren i den. Hvis bryteren er på bunnen av sporet, blir SD-kort låst.

7 Lås opp SD-kortet. Ved hjelp av en fingernegl, skyver du bryteren til toppen av sporet. Kortet er nå låst opp.

8 Sett SD-kortet til kameraet. Plasser kortet i sporet og trykk ned til du hører et klikk. Kortet er nå vellykket installert. Ikke bekymre deg om å sette inn kortet feil vei, fordi det vil bare passe en vei.

Hint

  • Hvis du er usikker på om SD-kortet i Canon Powershot S5 IS er låst, prøv å ta et bilde med kortet i kameraet. Hvis kortet er låst, "kort låst" vises på skjermen.