Hvor å låse opp LG Dare Navigasjon

LG Dare inneholder to typer navigasjons låser. Den "enhetslås" hindrer uautoriserte brukere får tilgang til telefonen ved at du må taste inn et firesifret kode. Kode oppføring kan være nødvendig ved oppstart. Telefonen har også en skjermlås, som hindrer navigasjon hvis telefonen ikke brukes i 30 sekunder. Uansett kan du låse opp LG Dare og bruke de forskjellige funksjonene når ønskelig.

Bruksanvisning

1 Våkn opp enheten, om nødvendig, ved å trykke på berøringsskjermen.

2 Deaktiver "enhetslåsen" -funksjonen. Enheten Låsen hindrer noen fra å bruke telefonen uten å angi telefonens sikkerhetskode. Trykk "Meny", "Innstillinger", "Telefoninnstillinger", "Sikkerhet" og skriv inn telefonens firesifrede låsekoden. Standardkoden er de fire siste sifrene i telefonnummeret ditt. Trykk på "Phone Lock" og "Lås opp".

3 Lås opp telefonskjermen. Telefonskjermen låses automatisk etter 30 sekunder uten bruk. Trykk på "Lås opp" -knappen på skjermen, eller trykk på "Lås opp" knappen på venstre side av telefonen to ganger.